Radomonte Catalogue -Toox

Radomonte Catalogue -Toox


TOOX
Cuộc gặp gỡ giữa sự chặt chẽ của hình học vuông góc và sự nhẹ nhàng của những đường tròn và mềm mại.
Một series với thiết kế hiện đại và chức năng.Vòi chậu lavabo 2 lỗ, hoàn thiện Brushed Steel - TQN33.


Vòi chậu lavabo 3 lỗ gắn tường, hoàn thiện PVD Brushed Bronze - TQN28.


Vòi vệ sinh cá nhân, hoàn thiện PVD Brushed Carbon - TXQ94.


Bộ trộn 3 đầu ra, hoàn thiện PVD Brushed Gold - TER3.
Bộ trộn điều chỉnh nhiệt độ 3 đầu ra, hoàn thiện Brushed Steel - TQN56.
← Bài trước Bài sau →