Bồn Tắm Đá Tự Nhiên

 Bồn Tắm Balustrade Đá Marble Carrara - 0295TUB-CARR  Bồn Tắm Balustrade Đá Marble Carrara - 0295TUB-CARR
4,296,530,000₫
 Bồn Tắm Egg & Dart Đá Marble Carrara - 0294TUB-CARR  Bồn Tắm Egg & Dart Đá Marble Carrara - 0294TUB-CARR
5,077,630,000₫
 Bồn Tắm Grecian Đá Marble Calacatta - 0292TUB-CALA  Bồn Tắm Grecian Đá Marble Calacatta - 0292TUB-CALA
4,960,530,000₫
 Bồn Tắm Hình Trứng Đá Honey Onyx - 0290TUB-HNOX  Bồn Tắm Hình Trứng Đá Honey Onyx - 0290TUB-HNOX
6,602,430,000₫
 Bồn Tắm Kalahari Đá Onyx Natural - ARREBANY30  Bồn Tắm Kalahari Đá Onyx Natural - ARREBANY30
1,830,000,000₫
 Bồn Tắm Safari Đá Onyx Natural - ARREBANY07  Bồn Tắm Safari Đá Onyx Natural - ARREBANY07
1,530,000,000₫
 Bồn Tắm Sardegna Đá Onyx Natural - ARREBANY18  Bồn Tắm Sardegna Đá Onyx Natural - ARREBANY18
1,492,530,000₫