Vòi Đồng Cổ Điển - Gold

 Vòi bếp bằng đồng cổ điển - HD-M983  Vòi bếp bằng đồng cổ điển - HD-M983
5,930,000₫