Giá Treo & Đĩa Xà Bông Tắm

 Đĩa xà bông tắm crystal Dolphin - 3328  Đĩa xà bông tắm crystal Dolphin - 3328
44,130,000₫
 Đĩa xà bông tắm Large Shell - 3314  Đĩa xà bông tắm Large Shell - 3314
34,630,000₫
 Đĩa xà bông tắm Mermaid Shell - 3317  Đĩa xà bông tắm Mermaid Shell - 3317
44,130,000₫
 Đĩa xà bông tắm pha lê Cut Crystal - 3329  Đĩa xà bông tắm pha lê Cut Crystal - 3329
21,930,000₫
 Đĩa xà bông tắm Rococo Shell - 3330  Đĩa xà bông tắm Rococo Shell - 3330
29,830,000₫
 Đĩa xà bông tắm Small Shell - 3313  Đĩa xà bông tắm Small Shell - 3313
22,830,000₫
 Đĩa xà bông tắm treo tường Gaudi - 854573  Đĩa xà bông tắm treo tường Gaudi - 854573
24,630,000₫
 Đĩa xà bông tắm treo tường Gaudi - 85457M  Đĩa xà bông tắm treo tường Gaudi - 85457M
23,630,000₫