Phương thức thanh toán

NKX cung cấp các phương thức thanh toán sau:

a. Thanh toán bằng tiền mặt

b. Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản với thông tin chuyển khoản như sau:

  • Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN NKX
  • Số tài khoản: 33396888
  • Ngân hàng: ACB - CN TPHCM