Shell

 Chậu lavabo Murano 8754 Shell Mono White  Chậu lavabo Murano 8754 Shell Mono White
46,630,000₫
 Chậu lavabo Murano 8754 Shell Rouge  Chậu lavabo Murano 8754 Shell Rouge
46,630,000₫
 Đĩa xà bông tắm Large Shell - 3314  Đĩa xà bông tắm Large Shell - 3314
34,630,000₫
 Đĩa xà bông tắm Mermaid Shell - 3317  Đĩa xà bông tắm Mermaid Shell - 3317
44,130,000₫
 Đĩa xà bông tắm Rococo Shell - 3330  Đĩa xà bông tắm Rococo Shell - 3330
29,830,000₫
 Đĩa xà bông tắm Small Shell - 3313  Đĩa xà bông tắm Small Shell - 3313
22,830,000₫
 Đĩa xà bông tắm Turtle Feet Shell - 3326  Đĩa xà bông tắm Turtle Feet Shell - 3326
27,530,000₫