Grey Series II

 Kệ kính treo tường 457mm Grey - 3657S-18  Kệ kính treo tường 457mm Grey - 3657S-18
51,730,000₫
 Kệ kính treo tường 610mm Grey - 3657S-24  Kệ kính treo tường 610mm Grey - 3657S-24
52,730,000₫
 Kệ kính treo tường 762mm Grey - 3657S-30  Kệ kính treo tường 762mm Grey - 3657S-30
53,930,000₫
 Móc treo áo Grey bằng đồng - 3408  Móc treo áo Grey bằng đồng - 3408
24,130,000₫
 Móc tròn treo khăn Grey bằng đồng - 3419  Móc tròn treo khăn Grey bằng đồng - 3419
27,730,000₫
 Thanh treo khăn pha lê 457mm Grey - 3657-18RD  Thanh treo khăn pha lê 457mm Grey - 3657-18RD
50,530,000₫
 Thanh treo khăn pha lê 610mm Grey - 3657-24RD  Thanh treo khăn pha lê 610mm Grey - 3657-24RD
51,430,000₫
 Thanh treo khăn pha lê 762mm Grey - 3657-30RD  Thanh treo khăn pha lê 762mm Grey - 3657-30RD
52,430,000₫