Gạt tàn thuốc lá - FS12-6AT

SKU:FS12-A1-6AT
0₫
Tiêu đề:

Mô tả

Lưu ýSản phẩm này chỉ có các hoàn thiện A1, D1, và E7
Vật liệuBrass / Clear Crystal
Thương hiệuCristal et Bronze
Xuất xứFrance
Hoàn thiện
Nhóm A

A1
Polished Chrome
A2
Polished Nickel
A3
Unlacquered Brass
A4
Polished Copper
Nhóm B

B1
Matt Chrome
B2
Velvet Chrome
B3
Matt Nickel
B4
Lacquered Polished Brass

B5
Polished Antique Brass
B6
Matt Copper
B7
Polished Antique Copper
B8
Matt Antique Copper

 

B9
Polished Copper Patina
B10
Matt Copper Patina
B11
Matt Antique Brass
 

Nhóm C

C2
Matt Antique Bronze 
C4
Polished Pewter Style
C5
Matt Pewter Style
C7
Chrome – Gold

C8
Nickel – Gold
C9
Polished Chrome – Velvet Chrome
C10
Polished Antique Bronze
C11
Polished Black Bronze

  
C12
Matt Black Bronze
C13
Polished Soft Gold
  
Nhóm D

  
D1
Polished Gold
D3
Matt Soft Gold
  
Nhóm E

E1
Polished Gold 3 Microns
E2
Velvet Gold
E3
Gold Patina
E7
Matt Gold
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gạt tàn thuốc lá - FS12-6AT