Geda Catalogue - Hito Cinquantuno

Geda Catalogue - Hito Cinquantuno


HITO
CINQUANTUNO
Hito Cinquantuno là bộ sưu tập mô tả đúng nhất khái niệm tối giản và thiết yếu mà từ đó thiết kế GEDA ra đời. Một hình dạng nổi lên từ hình học căn bản và khối lượng thiết yếu. Dành cho những người nghiện thiết kế đòi hỏi khắt khe nhất.Vòi chậu lavabo, hoàn thiện Chrome - H5T1.


Vòi chậu lavabo thân cao, hoàn thiện PVD Polished Roseè - H5P3.


Vòi chậu lavabo, hoàn thiện Chrome - H5P7.


Vòi chậu lavabo 2 lỗ gắn tường, hoàn thiện Chrome - H5T11.
SẮC ĐẸP SẼ PHAI MỜ.
KHÔNG GIAN ÂM CHO ÁNH SÁNG XUẤT HIỆN.


Vòi chậu lavabo thân cao, hoàn thiện Matt White - H5T3.


Vòi chậu lavabo thân cao, hoàn thiện Matt Black - H5T3.


Bộ trộn 3 đầu ra, hoàn thiện Matt Black - EM53.
← Bài trước Bài sau →