Geda Catalogue - Macò

Geda Catalogue - Macò


MACÒ
Hãy để cảm hứng của bạn tuôn trào! Tối giản và hiện đại, Macò là bộ sưu tập GEDA cho phép bạn tạo ra sự kết hợp và hoàn thiện màu sắc tinh tế dựa trên cá tính và phong cách của bạn.Vòi chậu lavabo, hoàn thiện 2 màu với thân vòi Satin Copper và tay gạt PVD Polished Carbon - MAC1.


Vòi chậu lavabo thân cao, hoàn thiện 2 màu với thân vòi PVD Polished Gold và tay gạt Satin Gold - MAC3.
Vòi chậu lavabo thân cao, hoàn thiện 2 màu với thân vòi PVD Polished Carbon và tay gạt Satin Copper - MAC3.


Vòi chậu lavabo - MAC1.
Với các hoàn thiện: thân Matt Black và tay gạt PVD Polished Carbon; thân Satin Gold và tay gạt PVD Polished Carbon; thân Satin Copper và tay gạt PVD Polished Carbon; thân Satin Brass và tay gạt PVD Polished Carbon.
BẢNG MÀU SẮC TINH TẾ VÀ THANH LỊCH.
CÁ TÍNH CỦA BẠN TRỞ NÊN ĐỘC ĐÁO BỞI PHONG CÁCH GEDA.


Vòi chậu lavabo chân dài gắn sàn, hoàn thiện PVD Polished Roseè - MAC19.


Vòi chậu lavabo 2 lỗ gắn tường, hoàn thiện 2 màu với thân vòi PVD Polished Gold và tay gạt Matt Black - MAC84.


Vòi chậu lavabo thân cao, hoàn thiện 2 màu với thân vòi PVD Polished Carbon và tay gạt Satin Brass - MAC3.


Vòi chậu lavabo thân cao, hoàn thiện 2 màu với thân vòi PVD Polished Carbon và tay gạt Satin Brass - MAC3.
Bài sau →