Radomonte Catalogue - Dixi

Radomonte Catalogue - Dixi


DIXI
Tay cầm hình chữ thập mang tính biểu tượng phù hợp ý tưởng nghệ thuật Pop New York. Dòng sản phẩm phòng tắm dành cho những cá tính sáng tạo và hiện đại nhất.Vòi chậu lavabo, hoàn thiện PVD Brushed Bronze - DIX1.
Bộ trộn điều chỉnh nhiệt độ 2 đầu ra, hoàn thiện Brushed Steel - DXN55.


Vòi chậu lavabo thân cao, hoàn thiện Brushed Steel - DIX3.


Vòi chậu lavabo gắn tường 2 lỗ, hoàn thiện PVD Brushed Carbon - DXN21.


Vòi chậu lavabo gắn tường 3 lỗ, hoàn thiện PVD Brushed Roseè - DXN28.


Bộ trộn điều chỉnh nhiệt độ 2 đầu ra, hoàn thiện PVD Brushed Carbon - DXN55.
← Bài trước Bài sau →