Radomonte Catalogue - Kàto

Radomonte Catalogue - Kàto


KÀTO
Bộ sưu tập này trở thành nhân vật chính tuyệt vời trong loạt sản phẩm nhằm tôn vinh phong cách công nghiệp theo phong cách chiết trung và hiện đại.Vòi chậu lavabo cao, hoàn thiện PVD Brushed Roseè - KAT3.


Vòi chậu lavabo gắn tường, hoàn thiện PVD Brushed Gold - KAN21.Vòi chậu lavabo chân dài gắn sàn, hoàn thiện PVD Brushed Carbon - KAN14.


Vòi chậu lavabo 3 lỗ gắn tường, hoàn thiện PVD Brushed Bronze - KAN26.


Vòi chậu lavabo 2 lỗ, hoàn thiện PVD Brushed Carbon - KAN33.


Vòi chậu lavabo 3 lỗ, hoàn thiện PVD Brushed Roseè - KAT24.


Bộ trộn điều chỉnh nhiệt độ gắn tường với 2 valve dừng, hoàn thiện PVD Brushed Carbon - KAT60.

Extrava
(ele)ganceVòi cấp nước bồn tắm có sen cầm tay, hoàn thiện PVD Brushed Bronze - PVK99.
← Bài trước Bài sau →