Radomonte Catalogue - Wellness

Radomonte Catalogue - WellnessVòi sen gắn tường Ø70mm - SWN1.
Vòi sen cầm tay - K20.
Bộ trộn Kira.
Hoàn thiện: PVD Brushed Roseè - RS.


Vòi sen gắn tường Ø70mm với 07 đầu phun tia nước - SWN1. Hoàn thiện PVD Brushed Gold - GS.
Vòi sen gắn tường Ø70mm với 03 đầu phun nước - SWN2. Hoàn thiện PVD Brushed Roseè - RS.


Vòi sen gắn tường Ø70mm với 07 đầu phun tia nước và tay sen xoay được - SWN3.
Đầu sen âm trần - SSN2.
Hoàn thiện PVD Brushed Bronze - BS.


Vòi sen gắn tường Ø70mm với 03 đầu phun nước và tay sen xoay được - SWN4. Hoàn thiện PVD Brushed Carbon - CS.
Vòi sen gắn tường Ø70mm với 07 đầu phun tia nước và tay sen xoay được - SWN3. Hoàn thiện PVD Brushed Bronze - BS.


Bát sen chữ nhật gắn tường, hoàn thiện PVD Brushed Roseè PVD - SOF61.
Bát sen chữ nhật gắn tường, hoàn thiện PVD Brushed Carbon - SOF61.


Bát sen âm trần 500x500 mm với 03 chế độ phun nước: mưa rơi, thác đổ và phun sương; hoàn thiện PVD Brushed Roseè - PIA15.


Bát sen âm trần 370x370 mm có chức năng phun mưa liệu sắc ký chu vi, hoàn thiện Brushed Steel - PIA29.
Bát sen âm trần Ø 570 mm có chức năng phun mưa liệu sắc ký chu vi, hoàn thiện PVD Brushed Gold - PIA31.


Bát sen âm trần bằng thép không gỉ 700x400 mm với 03 chế độ: thác đổ, mưa rơi, phun sương và chức năng liệu pháp sắc ký, hoàn thiện PVD Brushed Carbon - PIA22.
Bát sen âm trần bằng thép không gỉ Ø 420 mm với chức năng liệu pháp sắc ký, hoàn thiện Brushed Steel - PIA19.


Bát sen âm trần Ø 200 mm. Chức năng phun mưa - SSN3 / Chức năng thác đổ - SSN4 / Chức năng phun sương - SSN5 / Chức năng thác nước nhiệt đới - SSN6. Hoàn thiện Matt Black - Brushed Steel.


Bát sen treo tường hình vuông Nise để lắp đặt ở góc tường, hoàn thiện Brushed Steel - SOF34.


Bát sen treo tường hình tròn Nise để lắp đặt ở góc tường, hoàn thiện Brushed Steel - SOF33.


Bát sen Tomo hình vuông 325x325mm, dày 10 mm, hoàn thiện PVD Brushed Gold - SOF4.
Tay sen phẳng gắn tường, hoàn thiện PVD Brushed Gold - BRA3.


Đầu sen gắn tường Bud với chức năng phun mưa - SPN1.
Đầu sen gắn tường Bud với chức năng sục khí không văng nước - SPN2.
Đi kèm vòi sen cầm tay Ø 70 mm - K20.
Kết hợp với vòi Toki và các phụ kiện tròn.
Mọi thứ đều có hoàn thiện PVD Brushed Roseè.


Thanh trượt sen cầm tay, hoàn thiện PVD Brushed Bronze - ASN1.
Vòi sen cầm tay Ø 70 mm, hoàn thiện PVD Brushed Bronze - DWN2.
Dây sen Matt Black - FLEX 1N.


Sen cây ngoài trời đầu sen Ø70 mm, với 3 đầu phun mưa - CDE1.
Kết hợp các loại phụ kiện tròn.
Mọi thứ có hoàn thiện Brushed Steel.


Sen cây ngoài trời đầu sen Ø100 mm và sen cầm tay - CDE.
Hoàn thiện Brushed Steel.

← Bài trước